De mentaliteit maakt

het onderscheid

 

Case | Arbeidsmarktcommunicatie voor VRZL

‘Help ons met een arbeidsmarktcommunicatieplan waarmee wij een basis hebben voor de verdere tactische en operationele uitvoer van onze doelstelling; het werven en behouden van (vrijwillige) medewerkers.’

Met collega’s van beide merken, de afdeling Communicatie, HR en kazernechefs, hebben wij door middel van een aantal interactieve sessies doel, doelgroep, imago en identiteit bepaald. Met de input uit deze sessies hebben wij een arbeidsmarktcommunicatieplan ontwikkeld, waarin de positionering van beide merken helder omschreven staan en hebben we een start gemaakt om vanuit het nieuwe concept de media- middelenmix in te vullen.

Uitdaging

Onze opdrachtgever Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft een pittige uitdaging de komende jaren. Door vergrijzing én verminderde instroom ligt er een uitdaging op het gebied van werving van nieuwe (vrijwillige) medewerkers – o.a. brandweerlieden – en het contact onderhouden met huidige, potentiële en oud-medewerkers.

Onze aanpak

Voor Veiligheidsregio Zuid-Limburg en de Brandweer hebben we een arbeidsmarktcommunicatienotitie opgeleverd met adviezen en een plan van aanpak aan de hand waarvan beide organisaties samen kunnen optrekken in hun wervingsvraagstuk. In het plan staat beschreven hoe wij denken dat beide merken hun ‘werkgeversmerk’ kunnen vormgeven en laden.

Mobiel_De-impact-van-technologische-ontwikkelingen-op-arbeidsmarktcommunicatie-en-employer-branding

Resultaat

Arbeidsmarktcommunicatie; het structureel communiceren naar de interne en externe arbeidsmarktdoelgroepen en hun beïnvloeders met als doel het werven van nieuwe medewerkers, het positief beïnvloeden van het werkgeversmerk en het contact onderhouden met huidige, potentiële en oud-medewerkers. Belangrijk hierin is herkenbaar, aantrekkelijk en toegankelijk communiceren op de hedendaagse arbeidsmarkt en dit planmatig doorvoeren.

Voor deze opdracht lag de uitdaging erin om twee organisaties voor het voetlicht te brengen: Veiligheidsregio Zuid-Limburg en Brandweer Zuid-Limburg. Binnen deze twee werkgeversmerken vallen alle onderdelen van de organisaties: de vrijwillige brandweer, de beroeps repressieve en beroeps niet-repressieve organisatieonderdelen voor het programma brandweer, en het programma veiligheidsbureau.

Werkgeversmerk en verhalen uit de praktijk

Op dit moment is de Veiligheidsregio Zuid-Limburg bezig om het plan intern te presenteren aan de diverse stakeholders en worden de eerste stappen in de externe communicatie ook gemaakt. Onder andere door de invulling van het werken-bij gedeelte op de vernieuwde website. Voor de brandweer is de merkbekendheid an sich geen probleem maar is het nu zaak meer als werkgever naar de doelgroepen te communiceren.

De vervolgstappen zijn de interne organisatie, dus eigen brandweermensen, kazernechefs en andere collega’s meenemen in hun nieuwe werkgeversmerk en vanuit de verhalen uit de praktijk de employee journey gaan vormgeven.

Arbeidsmarktcommunicatie is noodzakelijk in iedere fase van dit proces, dus zowel zichtbaarheid aan de voorkant in de diverse media en middelen alswel het blijvend informeren op het moment dat ze collega worden en zijn. Consistent communiceren en dit continu toetsen aan de boodschap, de positionering en het concept.

Als het verhaal staat; van bereik naar bezoek op website en open dagen, tot een uiteindelijke interesse om bij de Brandweer te willen, is ons doel bereikt.

Hoe kunnen we jou helpen?

CTA_Pim_geel

Wij staan voor je klaar.

Pim Mulder vertelt je er graag meer over.

Bel 055 – 207 0 307 of plan een kennismaking.