Het belang van storytelling in employer branding

Blog | Arbeidsmarktcommunicatie

Hoe effectief gebruik te maken van social media in arbeidsmarktcommunicatie

Employer branding is tegenwoordig een belangrijk onderdeel van het boeien, binden en behouden van talent. Het is een manier om de organisatie als werkgever te presenteren aan de buitenwereld. Een effectieve manier om dit te doen is door middel van storytelling. Door middel van verhalen kun je de waarden, cultuur en identiteit van de organisatie overbrengen op de doelgroep. In deze blog gaan we dieper in op het belang van storytelling in employer branding.

1. Mensen verbinden zich met verhalen

Mensen zijn van nature verhalenvertellers en -luisteraars. Verhalen zijn een belangrijk middel om emoties op te roepen en betekenis te geven aan de wereld om ons heen. Door middel van verhalen kun je mensen op een dieper niveau verbinden met de organisatie. Dit komt omdat verhalen ons in staat stellen om ons te identificeren met de personages en situaties in het verhaal. Als een organisatie verhalen vertelt die aansluiten bij de waarden en cultuur van de organisatie, dan kunnen potentiële werknemers zich hiermee identificeren en zich aangetrokken voelen tot de organisatie.

2. Verhalen laten de cultuur van de organisatie zien

Verhalen zijn een geweldige manier om de cultuur van de organisatie te laten zien aan de buitenwereld. Door middel van verhalen kun je bijvoorbeeld laten zien hoe de organisatie omgaat met uitdagingen, hoe medewerkers met elkaar omgaan en hoe er wordt samengewerkt. Dit kan potentiële werknemers helpen om een beter beeld te krijgen van de organisatie en te bepalen of het past bij hun eigen waarden en cultuur.

3. Verhalen laten de identiteit van de organisatie zien

Verhalen kunnen ook helpen om de identiteit van de organisatie te laten zien. Door middel van verhalen kun je bijvoorbeeld laten zien waar de organisatie voor staat, wat de missie en visie is en wat de doelen zijn. Dit kan helpen om de organisatie te positioneren als een aantrekkelijke werkgever die past bij de waarden en doelen van potentiële werknemer.

4. Verhalen zijn onderscheidend

Verhalen kunnen ook helpen om de organisatie te onderscheiden van andere werkgevers. Elk bedrijf heeft een uniek verhaal te vertellen. Door middel van storytelling kun je deze unieke kenmerken van de organisatie benadrukken en potentiële werknemers laten zien waarom de organisatie anders en beter is dan andere werkgevers.

5. Verhalen zijn gemakkelijk te onthouden

Verhalen zijn gemakkelijker te onthouden dan feiten en cijfers. Dit komt omdat verhalen emoties oproepen en ons helpen om betekenis te geven aan de informatie die we horen. Door middel van verhalen kun je de boodschap op een effectieve manier overbrengen en ervoor zorgen dat potentiële werknemers deze boodschap onthouden en zich verbonden voelen met de organisatie.

6. Verhalen zorgen voor betrokkenheid

Verhalen kunnen ook helpen om de betrokkenheid van werknemers te vergroten. Door middel van verhalen kun je bijvoorbeeld laten zien hoe de organisatie waarde hecht aan medewerkers en hoe medewerkers worden gestimuleerd om zich te ontwikkelen. Dit kan leiden tot meer betrokkenheid en loyaliteit onder de werknemers.

7. Verhalen zijn geschikt voor verschillende kanalen

Verhalen zijn geschikt voor verschillende kanalen, zoals social media, de website van de organisatie, interne communicatiekanalen en evenementen. Door middel van verhalen kun je op een creatieve en effectieve manier de waarden, cultuur en identiteit van de organisatie overbrengen op de doelgroep.

8. Verhalen zijn relevant voor alle stadia van het recruitmentproces

Verhalen zijn relevant voor alle stadia van het recruitmentproces, van bewustwording tot sollicitatie en onboarding. Door middel van verhalen kun je potentiële werknemers bewust maken van de organisatie, enthousiasmeren om te solliciteren en helpen bij het maken van de juiste keuze voor de organisatie.

Conclusie

Storytelling is een krachtig middel in employer branding. Het is een manier om de waarden, cultuur en identiteit van de organisatie over te brengen op de doelgroep. Verhalen kunnen potentiële werknemers op een dieper niveau verbinden met de organisatie, de cultuur en identiteit van de organisatie laten zien, de organisatie onderscheiden van andere werkgevers, gemakkelijker te onthouden zijn, zorgen voor betrokkenheid, geschikt zijn voor verschillende kanalen en relevant zijn voor alle stadia van het recruitmentproces. Kortom, storytelling is een belangrijk instrument voor organisaties die hun employer branding willen verbeteren.

Gerelateerde blogs