Het ontwikkelen van een duurzame arbeidsmarktcommunicatiestrategie

Blog | Communicatie

Hoe diversiteit en inclusie te integreren in arbeidsmarktcommunicatie

Als werkgever wil je dat jouw organisatie aantrekkelijk is voor alle potentiële werknemers. Het integreren van diversiteit en inclusie in de arbeidsmarktcommunicatie is een belangrijke stap om dit te bereiken. Maar hoe doe je dat precies? Hier zijn een aantal tips.

Begin bij de basis: de vacaturetekst

Een vacaturetekst is vaak het eerste contactpunt tussen de potentiële werknemer en de organisatie. Het is daarom belangrijk om ervoor te zorgen dat deze tekst aanspreekt en inclusief is. Vermijd bijvoorbeeld stereotypen in de tekst en gebruik neutrale taal. Gebruik ook geen mannelijke of vrouwelijke voornaamwoorden om te verwijzen naar de kandidaat. In plaats daarvan kun je beter genderneutrale termen gebruiken zoals ‘de kandidaat’ of ‘de persoon’.

Daarnaast is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de vacaturetekst geen onbewuste vooroordelen bevat. Schrijf bijvoorbeeld niet dat je op zoek bent naar een ‘jonge en dynamische werknemer’, omdat dit kan worden gezien als leeftijdsdiscriminatie. Let ook op het gebruik van woorden die kunnen worden geassocieerd met een bepaalde etniciteit of cultuur. Het is belangrijk om een tekst te schrijven die iedereen aanspreekt en waarbij niemand zich uitgesloten voelt.

Heb je tips nodig om alles uit je vacaturetekst te halen? Lees onze blog.

Laat zien wat je doet op het gebied van diversiteit en inclusie

Potentiële werknemers willen graag weten wat voor soort organisatie ze gaan werken. Als je een inclusieve werkplek hebt, waar diversiteit gewaardeerd wordt, laat dit dan zien in je arbeidsmarktcommunicatie. Geef voorbeelden van inclusieve praktijken die je organisatie heeft geïmplementeerd en toon diversiteit in afbeeldingen op de website en social media kanalen.

Een ander voorbeeld is het vermelden van diversiteit en inclusie in de missie en waarden van de organisatie. Hierdoor wordt duidelijk dat deze thema’s belangrijk zijn voor de organisatie en zal dit ook aantrekkelijk zijn voor potentiële werknemers.

Gebruik diverse afbeeldingen en video’s

Visuele communicatie speelt een belangrijke rol in arbeidsmarktcommunicatie. Het is daarom belangrijk om diversiteit en inclusie in beelden te laten zien. Zorg ervoor dat de afbeeldingen en video’s die je gebruikt verschillende achtergronden, culturen, leeftijden en genders vertegenwoordigen. Op deze manier kan de potentiële werknemer zichzelf beter identificeren met de organisatie.

Gebruik taal die inclusief is

Taal kan bepaalde groepen uitsluiten of ongewenste associaties oproepen. Het is daarom belangrijk om inclusieve taal te gebruiken in je communicatie. In plaats van ‘handicap’ kan je beter ‘persoon met een beperking’ gebruiken. Vermijd ook het gebruik van termen als ‘exotisch’ om mensen van andere culturen te beschrijven, omdat dit stereotyperend kan zijn. Het gebruik van taal die inclusief is, draagt bij aan een positieve en inclusieve sfeer voor alle werknemers.

Betrek medewerkers bij diversiteit en inclusie

Een goede manier om diversiteit en inclusie te integreren in arbeidsmarktcommunicatie is door medewerkers hierbij te betrekken. Betrek bijvoorbeeld medewerkers bij het maken van foto’s of video’s voor de website en social media kanalen. Laat medewerkers ook hun eigen ervaringen delen over hoe inclusief de organisatie is en wat er gedaan kan worden om dit nog beter te maken.

Een ander idee is om een diversiteits- en inclusiewerkgroep op te richten, waar medewerkers kunnen brainstormen over manieren om diversiteit en inclusie in de organisatie te bevorderen. Door medewerkers te betrekken, voelen zij zich meer verbonden met de organisatie en kunnen zij bijdragen aan het opbouwen van een inclusieve cultuur.

Conclusie

Het integreren van diversiteit en inclusie in de arbeidsmarktcommunicatie is een belangrijke stap om een inclusieve werkplek te creëren en aantrekkelijk te zijn voor potentiële werknemers. Het begint bij de basis: de vacaturetekst, waarbij het belangrijk is om neutrale taal te gebruiken en onbewuste vooroordelen te vermijden. Laat daarnaast zien wat je doet op het gebied van diversiteit en inclusie en betrek medewerkers hierbij. Gebruik diversiteit in afbeeldingen en video’s en gebruik taal die inclusief is. Door deze stappen te volgen, kan je als werkgever bijdragen aan een inclusieve en diverse organisatiecultuur.

Gerelateerde blogs