Het ontwikkelen van een duurzame arbeidsmarktcommunicatiestrategie

Blog | Online Marketing

Het meten van de effectiviteit van arbeidsmarktcommunicatie: welke KPI’s zijn relevant?

Als bedrijf wil je natuurlijk dat je vacatures opvallen bij potentiële werknemers. Arbeidsmarktcommunicatie is een belangrijk onderdeel om dit te bereiken, maar hoe meet je eigenlijk de effectiviteit hiervan? Dit kan je doen aan de hand van Key Performance Indicators (KPI’s).

Bereikbaarheid van de vacature

Een eerste belangrijke KPI is de bereikbaarheid van de vacature. Dit geeft aan hoeveel mensen de vacature daadwerkelijk hebben gezien. Je kan bijvoorbeeld meten hoeveel keer de vacaturepagina is bekeken of hoe vaak de vacature is gedeeld op social media. Deze gegevens kan je vervolgens gebruiken om te kijken hoeveel mensen daadwerkelijk solliciteren naar aanleiding van de vacature.

Kwaliteit van de sollicitaties

Een tweede belangrijke KPI is de kwaliteit van de sollicitaties. Hierbij kijk je naar het aantal en de kwaliteit van de sollicitaties die binnenkomen. Dit kan bijvoorbeeld worden gemeten aan de hand van het aantal sollicitanten met de juiste kwalificaties, het aantal sollicitanten dat is uitgenodigd voor een gesprek en het aantal sollicitanten dat uiteindelijk wordt aangenomen.

Snelheid van reacties op de vacature

Een derde belangrijke KPI is de snelheid waarmee sollicitanten reageren op de vacature. Hierbij kijk je naar de tijd die verstrijkt tussen het plaatsen van de vacature en het moment waarop de eerste sollicitaties binnenkomen. Dit kan bijvoorbeeld worden gemeten aan de hand van de gemiddelde tijd tussen het plaatsen van de vacature en het moment van de eerste sollicitatie.

Kosten per sollicitant

Een vierde belangrijke KPI is de kosten per sollicitant. Hierbij kijk je naar de kosten die worden gemaakt om één sollicitant binnen te halen. Dit kan bijvoorbeeld worden gemeten aan de hand van de kosten van het plaatsen van de vacature op verschillende jobboards en de kosten van eventuele wervingscampagnes.

Retentie van nieuwe werknemers

Een vijfde belangrijke KPI is de retentie van nieuwe werknemers. Hierbij kijk je naar het aantal nieuwe werknemers dat na een bepaalde periode nog steeds bij het bedrijf werkt. Dit kan bijvoorbeeld worden gemeten aan de hand van het percentage werknemers dat na een jaar nog steeds bij het bedrijf werkt.

Door deze KPI’s te meten, kan je inzicht krijgen in de effectiviteit van de arbeidsmarktcommunicatie en waar nodig verbeteringen aanbrengen. Het meten van de KPI’s is daarom essentieel om ervoor te zorgen dat je de juiste werknemers binnenhaalt en behoudt.

Gerelateerde blogs

Het belang van storytelling in employer branding

Het belang van storytelling in employer branding

Blog | ArbeidsmarktcommunicatieHoe effectief gebruik te maken van social media in arbeidsmarktcommunicatieEmployer branding is tegenwoordig een belangrijk onderdeel van het boeien, binden en behouden van talent. Het is een manier om de organisatie als werkgever te...

Lees meer