creating_1

Interne communicatie

Hoe zorg je dat al jouw mensen op de hoogte zijn van nieuw beleid? Hoe vergroot je hun betrokkenheid bij het merk en de organisatie? Met interne communicatie! Onder interne communicatie vallen alle vormen van communicatie binnen de eigen organisatie. Denk aan een interne nieuwsbrief, het intranet, de memo’s en de briefjes die in de kantine hangen. Interne communicatie kan van management naar werknemers gaan (top-down), tussen verschillende teams (horizontaal), binnen teams (lateraal) en vanuit medewerkers naar het management (bottom-up).